Klachten

Het kan zijn dat je niet tevreden bent over de geboden hulpverlening en of de manier waarop we je hebben bejegend. We vinden het belangrijk dat jij je klacht met ons bespreekt. Samen kunnen we kijken hoe we de fout kunnen herstellen en of naar een oplossing kunnen zoeken.

Jij hebt een klacht:

Je maakt de klacht kenbaar en bespreekt deze eerst met mij; Ayse Ustun.
Hieronder zijn een aantal documenten van het Klachtenportaal Zorg beschikbaar voor download:

Algemene Voorwaarden KPZ 2019
Geschillenreglement KPZ 2019
Klachtenreglement KPZ Wkkgz 2019
Flyer Spelregels Wkkgz Klachtenportaal Zorg Wkkgz